O firme  |  DIA a FLEXI Program  |  PU Technologie  |  Zalievanie elektroniky  |  Produkty  |  Kontakt   

 

 

V termíne 04. 06. 2009 – 31. 12. 2009 spoločnosť EPUR, spol. s r.o., realizovala projekt s názvom

 

 

           „Modernizácia výroby EPUR“

 

cieľom ktorého má byť udržanie výrobnej činnosti firmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti

 

 

Projekt bol zameraný na nákup technológie za účelom modernizácie výroby foriem obuvi. Jeho hlavným cieľom bol rast konkurencieschopnosti malej výrobnej firmy, ktorý cieľ sa aj podarilo dosiahnuť.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Názov a sídlo prijímateľa:     EPUR spol. s r.o., Brodzany 149,  958 42

Miesto realizácie projektu:             Brodzany 149,  958 42

Dátum začiatku realizácie projektu:                04.06.2009

Dátum ukončenia realizácie projektu:             31.12.2009

Výška poskytnutého príspevku:                    34 276,04 EUR

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  www.mhsr.sk 

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

www.economy.gov.sk       www.siea.gov.sk

 

2009 copyright ©zhivago