Záznam z prieskum trhu – Fotovoltaické zariadenie – Epur s.r.o.